All-Trans retinoic acid promotes TGF-β-induced tregs via histone modification but not DNA demethylation on Foxp3 gene locus

Ling Lu, Jilin Ma, Zhiyuan Li, Qin Lan, Maogen Chen, Ya Liu, Zanxian Xia, Julie Wang, Yuanping Han, Wei Shi, Valerie Quesniaux, Bernhard Ryffel, David Brand, Bin Li, Zhongmin Liu, Song Guo Zheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

70 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'All-Trans retinoic acid promotes TGF-β-induced tregs via histone modification but not DNA demethylation on Foxp3 gene locus'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds