Correction: Asymptomatic polyvascular abnormalities in community (APAC) study in China: Objectives, design and baseline characteristics (PLoS ONE)

Yong Zhou, Yang Li, Liang Xu, Jie Xu, Anxin Wang, Xiang Gao, Shouling Wu, Wen Bin Wei, Xingquan Zhao, Jost B. Jonas

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Correction: Asymptomatic polyvascular abnormalities in community (APAC) study in China: Objectives, design and baseline characteristics (PLoS ONE)'. Together they form a unique fingerprint.