Correlation of structure and properties in Ba-doped Bi-2201 phase

Zhiqiang Mao, Mingrong Ji, Mingliang Tian, Jingsheng Zhu, Yuheng Zhang

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Correlation of structure and properties in Ba-doped Bi-2201 phase'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy