Electro-elastic characterization of Ca3TaGa3Si2O14 crystals for lateral-field-excitation acoustic wave sensing applications

Tingfeng Ma, Shuai Hou, Fapeng Yu, Chao Xie, Shujun Zhang, Ji Wang, Jianke Du, Jie Zhan, Xiufeng Cheng, Shenglai Wang, Xian Zhao

Research output: Contribution to journalArticle

3 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Electro-elastic characterization of Ca<sub>3</sub>TaGa<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>14</sub> crystals for lateral-field-excitation acoustic wave sensing applications'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science