Electrocaloric effect in lead-free relaxor (1-x)(Sr0.7Bi0.2)TiO3+x(Na0.5Bi0.5)TiO3 material system

Jinglei Li, Xiaobo Zhao, Zhuo Xu, Tian Zhang, Xiaoshi Qian, Ying Hou, Lu Yang, Shujun Zhang

Research output: Contribution to journalArticle

4 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Electrocaloric effect in lead-free relaxor (1-x)(Sr<sub>0.7</sub>Bi<sub>0.2</sub>)TiO<sub>3</sub>+x(Na<sub>0.5</sub>Bi<sub>0.5</sub>)TiO<sub>3</sub> material system'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Physics & Astronomy