Hierarchical ZnO Nanosheet-Nanorod Architectures for Fabrication of Poly(3-hexylthiophene)/ZnO Hybrid NO2 Sensor

Jing Wang, Xian Li, Yi Xia, Sridhar Komarneni, Haoyuan Chen, Jianlong Xu, Lan Xiang, Dan Xie

Research output: Contribution to journalArticle

68 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hierarchical ZnO Nanosheet-Nanorod Architectures for Fabrication of Poly(3-hexylthiophene)/ZnO Hybrid NO<sub>2</sub> Sensor'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science