High temperature (NaBi) 0.480.04Bi 2Nb 2O 9-based piezoelectric ceramics

Zhi Gang Gai, Jin Feng Wang, Ming Lei Zhao, Chun Ming Wang, Guo Zhong Zang, Bao Quan Ming, Peng Qi, Shujun Zhang, Thomas R. Shrout

Research output: Contribution to journalArticle

62 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'High temperature (NaBi) <sub>0.48</sub>□ <sub>0.04</sub>Bi <sub>2</sub>Nb <sub>2</sub>O <sub>9</sub>-based piezoelectric ceramics'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy