Impact of interactions among metabolic syndrome components on the development of cardiovascular disease among Kazakhs in Xinjiang

Wenwen Yang, Xiang Gao, Xianghui Zhang, Yunhua Hu, Heng Guo, Kui Wang, Yizhong Yan, Jia He, Jingyu Zhang, Jiaolong Ma, Lei Mao, Lati Mu, Jiaming Liu, Shugang Li, Yusong Ding, Mei Zhang, Rulin Ma, Shuxia Guo

Research output: Contribution to journalArticle

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Impact of interactions among metabolic syndrome components on the development of cardiovascular disease among Kazakhs in Xinjiang'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds