Impact of stem cell source and conditioning regimen on erythrocyte recovery kinetics after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation from an ABO-incompatible donor

Yoshinobu Kanda, Ryuji Tanosaki, Kunihisa Nakai, Takeshi Saito, Mutsuko Ohnishi, Hironari Niiya, Aki Chizuka, Kimikazu Yakushijin, Norinaga Urahama, Kyoji Ueda, Kimiko Iijima, Toshihiko Ando, Hiroshi Matsubara, Masahiro Kami, Atsushi Makimoto, Yukio Kobayashi, Kensei Tobinai, Shin Mineishi, Yoichi Takaue

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Impact of stem cell source and conditioning regimen on erythrocyte recovery kinetics after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation from an ABO-incompatible donor'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences