Improper molecular ferroelectrics with simultaneous ultrahigh pyroelectricity and figures of merit

Wenru Li, Gang Tang, Guangzu Zhang, Hasnain Mehdi Jafri, Jun Zhou, Di Liu, Yang Liu, Jiesu Wang, Kuijuan Jin, Yongmin Hu, Haoshuang Gu, Zhao Wang, Jiawang Hong, Houbing Huang, Long Qing Chen, Shenglin Jiang, Qing Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Improper molecular ferroelectrics with simultaneous ultrahigh pyroelectricity and figures of merit'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences