PDiff: Semantic-based Patch Presence Testing for Downstream Kernels

Zheyue Jiang, Yuan Zhang, Jun Xu, Qi Wen, Zhenghe Wang, Xiaohan Zhang, Xinyu Xing, Min Yang, Zhemin Yang

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'PDiff: Semantic-based Patch Presence Testing for Downstream Kernels'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science