Quantifying short-term and long-term health benefits of attaining ambient fine particulate pollution standards in Guangzhou, China

Hualiang Lin, Tao Liu, Jianpeng Xiao, Weilin Zeng, Xing Li, Lingchuan Guo, Yanjun Xu, Yonghui Zhang, Michael G. Vaughn, Erik J. Nelson, Zhengmin Min Qian, Wenjun Ma

Research output: Contribution to journalArticle

42 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Quantifying short-term and long-term health benefits of attaining ambient fine particulate pollution standards in Guangzhou, China'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences