Rapid inhibition of atherosclerotic plaque progression by sonodynamic therapy

Xin Sun, Shuyuan Guo, Jianting Yao, Huan Wang, Chenghai Peng, Bicheng Li, Yu Wang, Yongxing Jiang, Tengyu Wang, Yang Yang, Jiali Cheng, Wei Wang, Zhengyu Cao, Xuezhu Zhao, Xiang Li, Jing Sun, Jiemei Yang, Fang Tian, Xi Chen, Qiannan LiWeiwei Gao, Jing Shen, Qi Zhou, Peng Wang, Zhitao Li, Zhen Tian, Zhiguo Zhang, Wenwu Cao, Min Li, Ye Tian

Research output: Contribution to journalArticle

12 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Rapid inhibition of atherosclerotic plaque progression by sonodynamic therapy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences