Sequencing the genome of Marssonina brunnea reveals fungus-poplar co-evolution

Sheng Zhu, You Zhi Cao, Cong Jiang, Bi Yue Tan, Zhong Wang, Sisi Feng, Liang Zhang, Xiao Hua Su, Brona Brejova, Tomas Vinar, Meng Xu, Ming Xiu Wang, Shou Gong Zhang, Min Ren Huang, Rongling Wu, Yan Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sequencing the genome of Marssonina brunnea reveals fungus-poplar co-evolution'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences