Specific leisure activities and cognitive functions among the oldest-old: The Chinese longitudinal healthy longevity survey

Chen Mao, Zhi Hao Li, Yue Bin Lv, Xiang Gao, Virginia Byers Kraus, Jin Hui Zhou, Xian Bo Wu, Wan Ying Shi, Fu Rong Li, Si Min Liu, Zhao Xue Yin, Yi Zeng, Xiao Ming Shi

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

7 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Specific leisure activities and cognitive functions among the oldest-old: The Chinese longitudinal healthy longevity survey'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences