Study of brain bioenergetics and function using in vivo MRS

Xiao Hong Zhu, Fei Du, Nanyin Zhang, Ming Lu, Yi Zhang, Xiao Liu, Hao Lei, Xiaoliang Zhang, Kâmil Uğurbil, Wei Chen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Study of brain bioenergetics and function using in vivo MRS'. Together they form a unique fingerprint.