Superconducting properties in Bi2-x-yPbxSbySr2Ca2Co3Oz (x=0, 0.1, 0.3, 0.5; y=0, 0.1)

Liu Hongbao, Zhang Weijie, Zhou Ling, Mao Zhiqiang, Li Biyou, Yan Ming, Cao Liezhao, Chen Zhaojia, Ruan Yaozhong, Peng Dingkun, Zhang Yuheng

Research output: Contribution to journalArticle

7 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Superconducting properties in Bi<sub>2-x-y</sub>Pb<sub>x</sub>Sb<sub>y</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Co<sub>3</sub>O<sub>z</sub> (x=0, 0.1, 0.3, 0.5; y=0, 0.1)'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy