Temperature-dependent mechanical properties of alpha-/beta-Nb 5Si3 phases from first-principles calculations

Weiwei Xu, Jiajia Han, Cuiping Wang, Yi Zhou, Yi Wang, Yongwang Kang, Bin Wen, Xingjun Liu, Zi-kui Liu

Research output: Contribution to journalArticle

19 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Temperature-dependent mechanical properties of alpha-/beta-Nb <sub>5</sub>Si<sub>3</sub> phases from first-principles calculations'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science