The MAXI/GSC Nova-Alert System and results of its first 68 months

Hitoshi Negoro, Mitsuhiro Kohama, Motoko Serino, Hiroki Saito, Tomonori Takahashi, Sho Miyoshi, Hiroshi Ozawa, Fumitoshi Suwa, Masato Asada, Kosuke Fukushima, Satoshi Eguchi, Nobuyuki Kawai, Jamie Kennea, Tatehiro Mihara, Mikio Morii, Satoshi Nakahira, Yuji Ogawa, Aya Sugawara, Hiroshi Tomida, Shiro UenoMasaki Ishikawa, Naoki Isobe, Taiki Kawamuro, Masashi Kimura, Takahiro Masumitsu, Yujin E. Nakagawa, Motoki Nakajima, Takanori Sakamoto, Megumi Shidatsu, Mutsumi Sugizaki, Juri Sugimoto, Kazuhiko Suzuki, Toshihiro Takagi, Kazuki Tanaka, Yohko Tsuboi, Hiroshi Tsunemi, Yoshihiro Ueda, Kazutaka Yamaoka, Makoto Yamauchi, Atsumasa Yoshida, Masaru Matsuoka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

26 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'The MAXI/GSC Nova-Alert System and results of its first 68 months'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences