Ultrahigh temperature Bi3Ti0.96Sc 0.02Ta0.02NbO9-based piezoelectric ceramics

Zhi Gang Gai, Jin Feng Wang, Wen Bin Sun, Chun Ming Wang, Ming Lei Zhao, Shang Qian Sun, Bao Quan Ming, Peng Qi, Li Mei Zheng, Juan Du, Shujun Zhang, Thomas R. Shrout

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ultrahigh temperature Bi<sub>3</sub>Ti<sub>0.96</sub>Sc <sub>0.02</sub>Ta<sub>0.02</sub>NbO<sub>9</sub>-based piezoelectric ceramics'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy