Ultralow dielectric loss of BiScO3-PbTiO3 ceramics by Bi(Mn1/2Zr1/2)O3 modification

Yang Yu, Jikun Yang, Jingen Wu, Xiangyu Gao, Lang Bian, Xiaotian Li, Xudong Xin, Zhonghui Yu, Wanping Chen, Shuxiang Dong

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ultralow dielectric loss of BiScO<sub>3</sub>-PbTiO<sub>3</sub> ceramics by Bi(Mn<sub>1/2</sub>Zr<sub>1/2</sub>)O<sub>3</sub> modification'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science